Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 
  00003 @ 09-12-2005
 • เนื้อหาวิชา

  ต้องการทราบเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น ตรงตามการจัดของ สสวท.หรือ เนื่องจากสอนวิชาฟิสิกส์เท่านั้น ไม่เคยสอนในระดับนี้และในภาคการศึกษาหน้าต้องย้ายไปสอนโรงเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และมีรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมหรือไม่ เนื้อหาของระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 และม.3 ภาคเรียนที่ 1 เมื่อไรจะมีจำหน่าย เพราะต้องการสั่งซื้อทั้งหมด ครับ

  ถามโดย คุณ ครูโชค ตอบคำถาม ลบคำถาม

  เรียน คุณครูโชคที่นับถือ
  ขอตอบเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ
  1.แผนการจัดการเรียนรู้ ในสาระวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เขียนโดยยึดแนวการจัดของ สสวท.เป็นหลัก และได้เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเข้าไปพร้อมด้วยครับ และครอบคลุมทุกมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง

  2.ในส่วนของวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมยังไม่มีครับ

  3.สำหรับในระดับชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2 และม.3 ภาคเรียนที่ 1 ยังไม่มีกำหนดวางจำหน่ายครับ แต่คาดว่าจะภายในเดือน เมษายน 2549 ครับ

  ตอบโดย

 
  Copyright©2014 webdatasci.com